پیدا

برنامه یی ها برای جبران ش ت در غوطه شرقی

درخواست حذف اطلاعات

از درعا چه خبر؛ برنامه یی ها برای جبران ش ت در غوطه شرقی نمایندگان و اردن در مرکز پیگیری تحولات در عمان از باز شدن گذرگاه ها در مرزهای اردن و رژیم صهیونیستی برای تجهیز گروه های مسلح با سکوهای پرتاب موشک و سلاح های سنگین خبر می دهند. سرویس جهان مشرق - یک منبع روسی به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که به دنبال برنامه ریزی برای حمایت از تجزیه اقلیم درعا در جنوب است. شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین انگیزه های ، محاسبات رژیم صهیونیستی برای ایجاد کمربند امنیتی جهت حمایت از مرزهای این رژیم و ورود به جنگ نیابتی ضد ایران است. علاوه بر اینها ت ترامپ نیز از این سیاست به عنوان ابزاری برای باج خواهی و مصادره دلارهای نفتی کشورهای خلیج فارس با پوشش دعوت آنها به جنگ کشورهای عربی با استفاده می کند. تلاش های برای انجام حملات گسترده و توسعه مناطق تحت نفوذ گروه های مسلح در جنوب صورت گرفته است. این تلاش ها در هفته اول ماه گذشته میلادی به موازات درگیری هایی در منطقه غوطه شرقی ادامه پیدا کرد. ت تحت نظارت جیمز ماتیس جنگ این کشور و ر تیلرسون خارجه آن با اعزام ۲۰۰ افسر به پایگاه نف که اتاق عملیات مشترک گروه های تروریستی مسلح و و فرانسه و انگلیس و اردن است، این دستورالعمل را اجرایی می کنند. در همین رابطه رو مه صهیونیستی جروزالم پست از آمادگی گسترده برای حمله فراگیر خبر داد، اما خبرگزاری آناتولی از ش ت این حمله خبر داده و اعلام کرد که ش ت این جنگ به علت عدم آمادگی اهالی منطقه درعا و جولان و قنیطره برای ت یب مناطق مس ی شان در نتیجه جنگ های بیهوده به نفع دشمنان صورت گرفته است. موقعیت جغرافیایی درعا در همین رابطه تروریست های موسوم به شورای انقل حوران به ی عبدالحکیم المصری انتقام درگیری های غوطه شرقی را مطرح کرده و آن را نادیده گرفتن توافق کاهش تنش توصیف کرده است. اما تروریست های شورای استانی درعای آزاد، گروه های مسلح را به سستی در کمک به اهالی منطقه غوطه متهم کرده و در عین حال به علت روحیه ضعیف این گروه ها نتوانسته آنها را برای مبارزه در غوطه شرقی آماده کند.